Центральный курсВалютная пара 16.08.2018  17.08.2018
USD/RUB 67.7007  66.7497  
EUR/RUB 76.6712  76.0034  
EUR/USD 1.1324  1.1398  
CNY/RUB 9.6995  9.7306  
KZT/RUB 18.3835  18.5738  
UAH/RUB 24.1855  24.1710  
GLD/RUB 2553.2190  2533.8116  
SLV/RUB 31.9506  31.4620  
HKD/RUB 8.4600  8.5285  
GBP/RUB 85.6894  85.0960  
BYN/RUB 32.3633  32.5990  
CHF/RUB 66.9166  67.4617  
TRY/RUB 10.9300  11.6400  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 66.7497
EUR/RUB 76.0034
EUR/USD 1.1398
CNY/RUB 9.7306
KZT/RUB 18.5738
UAH/RUB 24.1710
GLD/RUB 2533.8116
SLV/RUB 31.4620
HKD/RUB 8.5285
GBP/RUB 85.0960
BYN/RUB 32.5990
CHF/RUB 67.4617
TRY/RUB 11.6400