Центральный курсВалютная пара 22.05.2018  23.05.2018
USD/RUB 61.7078  61.0084  
EUR/RUB 72.5687  71.8923  
EUR/USD 1.1754  1.1781  
CNY/RUB 9.7170  9.6528  
KZT/RUB 19.1000  18.7145  
UAH/RUB 23.9681  23.5212  
GLD/RUB 2575.7045  2542.6341  
SLV/RUB 32.8000  32.6400  
HKD/RUB 7.9383  7.8047  
GBP/RUB 83.0097  82.0803  
BYN/RUB 31.2820  30.7844  
CHF/RUB 62.3696  61.5562  
TRY/RUB 13.7777  13.4468  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 61.0084
EUR/RUB 71.8923
EUR/USD 1.1781
CNY/RUB 9.6528
KZT/RUB 18.7145
UAH/RUB 23.5212
GLD/RUB 2542.6341
SLV/RUB 32.6400
HKD/RUB 7.8047
GBP/RUB 82.0803
BYN/RUB 30.7844
CHF/RUB 61.5562
TRY/RUB 13.4468